Winkelhart van Colmschate

Bedankt voor het invullen

Bedankt voor het invullen van het formulier.

Nieuw op de Flora: Apart kledingreparatie Stomerij & Gordijnen

Middenin het Winkelhart van Colmschate heeft zich een nieuwe ondernemer gevestigd: Orhan Kaya met ‘Apart Kledingreparatie Stomerij & Gordijnen’.  Naast het herstellen van kleding verleent Kaya, samen met zijn vrouw, nog veel meer service met betrekking tot textiel en stoffen. 

De winkel is gevestigd in het pand waar eerder al ‘Flora kledingreparatie en stomerij’ gevestigd was. De eigenaar moest op de Flora stoppen met zijn winkel in verband met gezondheidsklachten. Per direct is er nu dus een andere ondernemer in dat pand neergestreken: het echtpaar Kaya. Zij zijn allesbehalve nieuw in de ondernemerswereld, want zij hebben al een winkel aan de Asselsestraat in Apeldoorn. 

Naast kleermaker is het echtpaar ook gordijnspecialist, ze hebben een grote voorraad hierin en kunnen alles voor u op maat maken, van vitrages tot vouwgordijnen en meer. Daarnaast zijn ze erg goed in herstelwerk en maken ze bijvoorbeeld ook stoelhoezen en kunnen zelfs uw bankstel opnieuw voor u bekleden. Zoals Orhan Kaya zelf zegt: “Wij kunnen eigenlijk alles met stof. Kom bij ons langs en laat u gerust door ons adviseren. Wegens onze opening hebben we een week lang 20% korting op al uw stoomgoed!” De actie is geldig tot 29 Maart 2014.

Disclaimer

1. Website. De website www.colmschate.com wordt u aangeboden door het Winkelhart van Colmschate (Winkelcentrum Colmschate). Wij zijn gevestigd te Deventer en zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40650849. Op het gebruik van onze website is deze disclaimer van toepassing.

 

2. Fouten op website. Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie op deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud van deze informatie in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert. Indien u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn indien u schade lijdt doordat de inhoud die wij aanbieden op de website niet volledig, juist of actueel is of doordat de website niet ononderbroken functioneert.

 

3. Hyperlinks. Onze website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn uitsluitend als service voor de gebruikers van onze website opgenomen. Wij hebben echter geen zeggenschap over deze websites van derden, en kunnen daarom niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Voorts kunnen wij daarom ook niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen op rechtmatige wijze wordt aangeboden. Indien u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de websites waarnaar onze hyperlinks verwijzen.

 

4. Intellectueel eigendomsrecht. Op de inhoud van onze website (waaronder teksten, audio, video, foto’s, grafisch materiaal, buttons, software en logo’s) rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan (onderdelen van de) inhoud van onze website te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de voorafgaande schriftelijke toestemming van onze licentiegevers. Onder openbaarmaken wordt in dit verband mede begrepen het opnemen van inhoud van onze website in een andere website, door bijvoorbeeld framing of embedding. Tenzij anders aangegeven op onze Website, is deze toestemming niet nodig voor het door u bekijken van (onderdelen van de) inhoud van onze website in uw browservenster voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

 

5. Online Communicatie. Berichten die u ons per email (waaronder mede begrepen contactformulieren) stuurt kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Wij raden u daarom af ons vertrouwelijke informatie per email te versturen. Daarnaast kunnen wij niet garanderen dat wij alle e-mails die u ons stuurt (tijdig) zullen ontvangen. Mocht u alsnog overgaan tot het verzenden aan ons van e-mails, dan aanvaardt u de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van dit communicatiemiddel.

 

6. Wijzigingen. Wij houden ons het recht voor om de op de inhoud van onze website (waaronder mede gegrepen deze disclaimer) aan te vullen of te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u dan ook aan om periodiek na te gaan of de inhoud van onze website is gewijzigd.

 

7. Jurisdictie en toepasselijk recht. Op het gebruik van onze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van onze website dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Privacybeleid

1. Privacyverklaring

De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. Het Winkelhart van Colmschate zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verwerken. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens verklaren wij dat wij de internationaal erkende normen van bescherming van de privacy volledig zullen naleven. Daarbij garanderen wij naleving door onze medewerkers van strenge normen van veiligheid en vertrouwelijkheid. De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

 

2. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, is het mogelijk dat u bepaalde velden moet invullen (sommige zijn verplicht en sommige zijn optioneel). Als u er in deze gevallen voor kiest de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u waarschijnlijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de site en kunnen wij uw vraag niet beantwoorden en/ of is deelname aan bepaalde acties en/ of prijsvragen niet mogelijk. Het winkelhart van Colmschate verwerkt persoonsgegevens voor specifieke en beperkte doeleinden waarover we u informeren wanneer we informatie aan u vragen. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u voor andere doeleinden te communiceren. De informatie die u naar ons stuurt, wordt alleen gebruikt voor het oplossen van uw probleem en blijft voor het overige geheim. Het Winkelhart van Colmschatebewaart uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor deze doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of ethische vereisten die gelden voor rapportage of het bewaren van documentatie.

 

3. Geheimhouding van informatie

Het Winkelhart van Colmschate zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen. Persoonsgegevens kunnen echter bij gelegenheid worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens Het Winkelhart van Colmscahte optreden, of in verband met de activiteiten van de winkeliers en/ of winkeliersvereniging, voor verdere verwerking overeenkomstig het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld.  Deze derde partijen kunnen andere beleidsregels voor de privacy hanteren. We trachten echter te waarborgen dat die derde partijen hetzelfde niveau van bescherming leveren als Het Winkelhart van Colmschate en waar van toepassing, zullen we contractueel vastleggen dat deze de overgedragen gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk door de winkeliersvereniging worden goedgekeurd.  U kunt uw toestemming later altijd intrekken. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, is het mogelijk dat het Winkelhart van Colmschate bepaalde vragen van u niet meer kan beantwoorden.

 

4. Recht van toegang

U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens of deze op uw verzoek te laten wissen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn. Wanneer u toegang tot uw persoonsgegevens bij ons wenst of deze wenst te corrigeren, neem dan contact op met de webmaster. Uw verzoek zal direct en correct worden afgehandeld. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor een verzoek om correctie. Verzoeken om persoonsgegevens te wissen zullen onderworpen zijn aan de toepasselijke wettelijke of ethische verplichtingen tot rapportage of archiveren of bewaren van documentatie die  zijn opgelegd.

 

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ten einde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die het Winkelhart van Colmscahte on-line verzamelt te waarborgen, gebruikt het Winkelhart van Colmschate datanetwerken die onder andere worden beschermd door de in het bedrijfsleven gebruikelijke firewall- en wachtwoordbescherming. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die de gegevens moeten gebruiken, die getraind zijn om deze gegevens correct te gebruiken en die strenge normen van vertrouwelijkheid naleven. Wanneer een medewerker onze beleidsregels en procedures schendt, zullen dienovereenkomstig disciplinaire maatregelen volgen. Naleving van onze beleidsregels en procedures door het personeel wordt regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Hoewel we geen waarborg kunnen geven tegen verlies, misbruik of wijziging van gegevens, proberen we deze betreurenswaardige gebeurtenissen te voorkomen.

 

6. Anonieme gegevens en ‘cookies’

De meeste informatie die het Winkelhart van Colmschate van haar website(s) verzamelt, is anonieme informatie, zoals de pagina’s die u bezoekt en de zoekopdrachten die u geeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen we geen persoonsgegevens van u tenzij u hiervoor toestemming verleent. Anonieme informatie wordt verwerkt om de inhoud van de site te verbeteren en om globale statistieken samen te stellen betreffende personen die onze site gebruiken voor interne marktonderzoekdoeleinden. Zodoende kan het Winkelhart van Colmschate ‘cookies’ installeren die de eerste domeinnaam van de gebruiker (bijvoorbeeld ‘bigmail.com’ van het e-mailadres van ‘ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ’) en de datum en tijd van de toegang verzamelen. Met de ‘cookies’ zelf kan de identiteit van de gebruiker niet worden vastgesteld. Een ‘cookie’ is een stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ‘Cookies’ zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt als u een ‘cookie’ ontvangt. Dan kunt u beslissen of u het accepteert of niet.

 

8. Spamming

Het Winkelhart van Colmschate laat ‘spamming’ niet oogluikend toe. Spamming wordt gedefinieerd als het herhaaldelijk en in grote aantallen versturen van ongevraagde e-mails, doorgaans van commerciële aard, naar mensen met wie de afzender vooraf geen contact heeft gehad of die deze berichten hebben geweigerd.

 

9. Persoonlijke informatie en kinderen

Het Winkelhart van Colmschate zal niet opzettelijk gegevens van een minderjarige onder de 13 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van rechtstreeks off-line contact. We zullen de ouder voorzien van: (1) een kennisgeving van de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld en (2) de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere verzamelen, gebruiken of opslaan van die informatie.

 

10. Links met andere sites

Deze beleidsregels voor de privacy zijn alleen van toepassing op de websites van het Winkelhart van Colmschate met uitsluiting van de websites van derde partijen. Novartis kan links met andere websites verzorgen die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We trachten te waarborgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, ten gevolge van de aard van het World Wide Web, kan de kwaliteit van elke link die ze op haar site heeft niet worden gegarandeerd en is het Winkelhart van Colmschate dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden.

 

11. Neem contact op met het Winkelhart van Colmschate

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem dan contact op met de webmaster. Deze beleidsregels voor de privacy zijn vanaf 1 januari 2001 van kracht. We trachten de u ter beschikking staande middelen voortdurend te verbeteren om de gegevens die u ons verstrekt te beheren. Bezoekt u deze pagina alstublieft regelmatig om deze en andere nieuwe aspecten te beoordelen.

Meer artikelen...

Pagina 13 van 14

Koopzondagen & events 2018

za mrt 31
Paasactiviteten
zo apr 29
Koopzondag
ma mei 07
Start moederdagactie
zo mei 27
Koopzondag
za juni 16
Vaderdag event
zo juni 24
Koopzondag
zo sept 30
Koopzondag & Modedag
zo nov 25
Koopzondag
zo dec 02
Koopzondag & Pietenfestival
za dec 22
Kerst koopavond & Christmasshoppen
zo dec 23
Koopzondag
zo dec 30
Koopzondag