1. Privacyverklaring

De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. Het Winkelhart van Colmschate zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verwerken. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens verklaren wij dat wij de internationaal erkende normen van bescherming van de privacy volledig zullen naleven. Daarbij garanderen wij naleving door onze medewerkers van strenge normen van veiligheid en vertrouwelijkheid. De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.


2. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, is het mogelijk dat u bepaalde velden moet invullen (sommige zijn verplicht en sommige zijn optioneel). Als u er in deze gevallen voor kiest de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u waarschijnlijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de site en kunnen wij uw vraag niet beantwoorden en/ of is deelname aan bepaalde acties en/ of prijsvragen niet mogelijk. Het winkelhart van Colmschate verwerkt persoonsgegevens voor specifieke en beperkte doeleinden waarover we u informeren wanneer we informatie aan u vragen. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u voor andere doeleinden te communiceren. De informatie die u naar ons stuurt, wordt alleen gebruikt voor het oplossen van uw probleem en blijft voor het overige geheim. Het Winkelhart van Colmschatebewaart uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor deze doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of ethische vereisten die gelden voor rapportage of het bewaren van documentatie.


3. Geheimhouding van informatie

Het Winkelhart van Colmschate zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen. Persoonsgegevens kunnen echter bij gelegenheid worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens Het Winkelhart van Colmscahte optreden, of in verband met de activiteiten van de winkeliers en/ of winkeliersvereniging, voor verdere verwerking overeenkomstig het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld.  Deze derde partijen kunnen andere beleidsregels voor de privacy hanteren. We trachten echter te waarborgen dat die derde partijen hetzelfde niveau van bescherming leveren als Het Winkelhart van Colmschate en waar van toepassing, zullen we contractueel vastleggen dat deze de overgedragen gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk door de winkeliersvereniging worden goedgekeurd.  U kunt uw toestemming later altijd intrekken. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, is het mogelijk dat het Winkelhart van Colmschate bepaalde vragen van u niet meer kan beantwoorden.


4. Recht van toegang

U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens of deze op uw verzoek te laten wissen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn. Wanneer u toegang tot uw persoonsgegevens bij ons wenst of deze wenst te corrigeren, neem dan contact op met de webmaster. Uw verzoek zal direct en correct worden afgehandeld. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor een verzoek om correctie. Verzoeken om persoonsgegevens te wissen zullen onderworpen zijn aan de toepasselijke wettelijke of ethische verplichtingen tot rapportage of archiveren of bewaren van documentatie die  zijn opgelegd.


5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ten einde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die het Winkelhart van Colmscahte on-line verzamelt te waarborgen, gebruikt het Winkelhart van Colmschate datanetwerken die onder andere worden beschermd door de in het bedrijfsleven gebruikelijke firewall- en wachtwoordbescherming. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die de gegevens moeten gebruiken, die getraind zijn om deze gegevens correct te gebruiken en die strenge normen van vertrouwelijkheid naleven. Wanneer een medewerker onze beleidsregels en procedures schendt, zullen dienovereenkomstig disciplinaire maatregelen volgen. Naleving van onze beleidsregels en procedures door het personeel wordt regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Hoewel we geen waarborg kunnen geven tegen verlies, misbruik of wijziging van gegevens, proberen we deze betreurenswaardige gebeurtenissen te voorkomen.


6. Anonieme gegevens en ‘cookies’

De meeste informatie die het Winkelhart van Colmschate van haar website(s) verzamelt, is anonieme informatie, zoals de pagina’s die u bezoekt en de zoekopdrachten die u geeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen we geen persoonsgegevens van u tenzij u hiervoor toestemming verleent. Anonieme informatie wordt verwerkt om de inhoud van de site te verbeteren en om globale statistieken samen te stellen betreffende personen die onze site gebruiken voor interne marktonderzoekdoeleinden. Zodoende kan het Winkelhart van Colmschate ‘cookies’ installeren die de eerste domeinnaam van de gebruiker (bijvoorbeeld ‘bigmail.com’ van het e-mailadres van ‘ john@bigmail.com’) en de datum en tijd van de toegang verzamelen. Met de ‘cookies’ zelf kan de identiteit van de gebruiker niet worden vastgesteld. Een ‘cookie’ is een stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ‘Cookies’ zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt als u een ‘cookie’ ontvangt. Dan kunt u beslissen of u het accepteert of niet.


8. Spamming

Het Winkelhart van Colmschate laat ‘spamming’ niet oogluikend toe. Spamming wordt gedefinieerd als het herhaaldelijk en in grote aantallen versturen van ongevraagde e-mails, doorgaans van commerciële aard, naar mensen met wie de afzender vooraf geen contact heeft gehad of die deze berichten hebben geweigerd.


9. Persoonlijke informatie en kinderen

Het Winkelhart van Colmschate zal niet opzettelijk gegevens van een minderjarige onder de 13 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van rechtstreeks off-line contact. We zullen de ouder voorzien van: (1) een kennisgeving van de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld en (2) de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere verzamelen, gebruiken of opslaan van die informatie.


10. Links met andere sites

Deze beleidsregels voor de privacy zijn alleen van toepassing op de websites van het Winkelhart van Colmschate met uitsluiting van de websites van derde partijen. Novartis kan links met andere websites verzorgen die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We trachten te waarborgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, ten gevolge van de aard van het World Wide Web, kan de kwaliteit van elke link die ze op haar site heeft niet worden gegarandeerd en is het Winkelhart van Colmschate dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden.


11. Neem contact op met het Winkelhart van Colmschate

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem dan contact op met de webmaster. Deze beleidsregels voor de privacy zijn vanaf 1 januari 2001 van kracht. We trachten de u ter beschikking staande middelen voortdurend te verbeteren om de gegevens die u ons verstrekt te beheren. Bezoekt u deze pagina alstublieft regelmatig om deze en andere nieuwe aspecten te beoordelen.

3 van de 49 winkels zijn open